Informasjon til fiskere 

Informasjon til fiskere: 


Fiskeregler:

Bruk følgende link for å lese igjennom gjeldende fiskeregler: https://lakseelver.no/nb/news-2017/fiskareglar-suldalslagen

Rapportering av fisk: 

Dato, klokkeslett, fiskeplass, type fisk (laks (vill eller merket) , aure, pukkellaks, oppdrettslaks), vekt, lengde, redskap, kjønn, satt ut. Vennligst bruk skjema: https://www.bakstraumen.com/fiskerapportering/


Skjellprøve

Det er postkasser på følgende plasser for innlevering av skjellprøver:

Hanakamneset, gapahuken. 

Øvre Garaneset, bålplassen. 

Nedre Garaneset, stien ned til elvbredden nederst på valdet. 

Øvre Høse, under Tjelmanebru på Sandsiden. 

Kart over fiskestrekningene: 

Hanakamneset: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2877b33d-f196-41e0-bf35-b508b637ce87#pageNum=1

Øvre Høse, fra Høsebru til Tjelmane bru på begge sider av elven: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:8939b915-4efe-4133-90fc-5f9b8b8e15ee#pageNum=1

Nedre og Øvre Garaneset: