Fiskeregler og fiskere 

Fiskeregler og fiskere

Sandsfossen, Øvre Høse, Garaneset, Hanakamneset 


Vennligst les og gjør deg forstått med innholdet i dokumentene under. Bekreft i skjemaet: 


Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag:


Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-797


Lokale gjeldende fiskeregler 2022 Minner om at hvis det er tvil om det er en hannfisk eller hunnfisk over 75 cm så skal den settes ut!